General

Eines de feedback per als professionals el programa INDI

L'auditoria i el feedback són estratègies àmpliament utilitzades per millorar la pràctica professional en àmbits clínics ja sigui per elles mateixes o com a components d'intervencions multifacètiques de millora de la qualitat. És raonable pensar que si els professionals de la salut tenim indicadors actualitzats que ens permeten identificar aquelles àrees on no assolim o en les que ens allunyem dels estàndards que defineixen la ‘bona pràctica clínica’ tindrem una motivació per canviar la nostra actuació o per esmenar les mancances detectades. Tot i això, quan s’analitza l’evidència científica en relació al feedback per professionals els resultats són variables i, en qualsevol cas, es pot considerar un recurs més que forma part d’una estratègia més global perquè el seu efecte individual és petit o moderat.[1] (més…)

General

Els intangibles de la intervenció terapèutica

Un dels aspectes més importants en l’abordatge i tractament dels trastorns mentals té a veure amb la relació que s’estableix entre el professional i el pacient, una relació que emmarca les intervencions a realitzar i que sovint constitueix un intangible que d’alguna manera condiciona l’èxit de les intervencions. Quan aquesta relació adquireix un adequat grau de qualitat, podem dir que compleix per si mateixa una funció psicoterapèutica.

La relació terapèutica es fonamenta en un conjunt d’actituds, capacitats i habilitats que tots els professionals hauríem de tenir i manifestar per tal d’actuar terapèuticament en la relació amb els pacients. Aquestes habilitats tenen a veure amb la capacitat d’escoltar i comprendre a l’altre i fer-li sentir així, amb la capacitat de contenció de les pròpies emocions i de les del pacient, amb la capacitat de retornar a l’altre quelcom clarificador del seu procés d’emmalaltir. (més…)

General

Com es pot beneficiar el pacient depressiu de l’exercici físic?

La depressió major és un trastorn molt present a la població, segons l'estudi ESEMED a Espanya un 10.6% de la població tenen o han tingut depressió al llarg de la seva vida mentr

Dins el programes assistencials basats en el model d’atenció a la cronicitat es dóna molta importància en facilitar eines d’autocura i automaneig per tal de que el pacient pugui dur a terme conductes per a controlar aspectes de la seva patologia. Una d’aquestes estratègies, contemplada dins els protocols psicoeducació, és l’exercici físic. (més…)