Papel de Enfermería modelo INDI_Germán López Cortacans

Guía informatitzada depressió eCAP

Article publicat a Atención Primaria on es descriuen els fonaments i funcionament de la guia informatitzada de la depressió

 

Pautes de harmonització del tractament farmacològic depressió major en adults

Document del Departament de Salut on s’harmonitzen amb un enfocament pràctic les recomanacions respecte al tractament antidepressiu de les diferents guies clíniques

 

Adaptació al model sanitari català de la guia de pràctica clínica sobre el maneig de la depressió major en l’adult_2010

Guia de pràctica clínica per la depressió major del Departament de Salut

 

Manual per el maneig de la depressió a l’ atenció primària

Manual on s’exposen els fonaments i els continguts pràctics del model INDI d’atenció a la depressió

 

Guía de Buena Práctica Clínica sobre Psicoeducación en el Paciente con Depresión 

Llibre on es descriu en detall el contingut d’un programa psicoeducatiu pels pacients amb depressió.

 

 

1. ¿Qué es la depresión? 

Programa psicoeducatiu: Fulletó per entregar al pacient amb informació sobre la malaltia depressiva

 

2. ¿Cómo se trata? 

Programa psicoeducatiu: Fulletó per entregar al pacient amb informació sobre el tractament antidepressiu

 

3. ¿Qué puedo hacer por mí mismo? 

Programa psicoeducatiu: Fulletó per entregar al pacient amb informació i consells per l’automaneig de la depressió

 

4. Familia 

Programa psicoeducatiu: Fulletó per entregar al pacient amb informació per la família i entorn del pacient amb depressió

 

PHQ-9

Qüestionari autocumplimentable que avalua la presència de símptomes depressius