En aquest primer bloc establim el marc teòric i les experiències prèvies que ens han portat a desenvolupar el model INDI d’atenció a la depressió. Consta de quatre vídeos i al final heu de respondre un breu qüestionari d’avaluació.

 

 


Model d’atenció a la cronicitat. Manejar la depressió com a malaltia crònica.
Docent: Enric Aragonès
PDF

 Els models de collaborative care per l’abordatge de la depressió.
Docent: Antònia Caballero
PDF

 Evidència científica del collaborative care per la depressió.
Docent: Germán López-Cortacans
PDF

 Visió general del model INDI d’atenció a la depressió.
Docent: Enric Aragonès
PDF

 

Un segon bloc amb un contingut més clínic: com diagnosticar i avaluar adequadament la depressió. Independentment de les atribucions i responsabilitats de cada estament professional, familiaritzar-se amb aquests conceptes es tan interessant pels metges com per les infermeres.

 


Diagnòstic i avaluació inicial de la depressió major.
Docent: Victor Perez
PDF
Detecció i maneig del risc de suïcidi.
Docent: Diego Palao
PDF

 La comorbiditat de la depressió.
Docent: José Antonio Monreal
PDF

 El Patient Health Questionnaire PHQ-9.
Docent: Enric Aragonès
PDF

 

Dissenyar el pla de tractament més adequat per cada pacient amb depressió i, molt important, ajustar o modificar el tractament en funció de la resposta obtinguda.

Tot i que el contingut d’aquest bloc està més orientat als metges participants al curs, les INFERMERES el podreu trobar també molt interessant per poder entendre els fonaments del maneig terapèutic de la depressió.

 


Principis generals del maneig terapèutic de la depressió.
Docent: José Antonio Monreal
PDF
Quan tractar la depressió? Elecció de l’antidepressiu.
Docent: Narcís Cardoner
PDF

 Seguiment clínic de la depressió. El tractament seqüencial.
Docent: Enric Aragonès
PDFQuè fer en cas de resposta insatisfactòria al tractament?.
Docent: Victor Perez
PDF

 

La infermera d’atenció primària actuant com a ‘care manager’ en el maneig clínic de la depressió. En aquest bloc desenvolupem aquest nou rol professional.

Aquest bloc està orientat a les infermeres participants al curs, però és molt recomanable que els METGES el visioneu per entendre quin paper desenvoluparà la infermera ‘care manager’ i com podeu compartir responsabilitats.

 


El paper de la infermera com a care manager.
Docent: Germán López-Cortacans
PDF
El rol de care manager en l’atenció al pacient amb depressió (1).
Docent: Germán López-Cortacans
PDF

 El rol de care manager en l’atenció al pacient amb depressió (2).
Docent: Germán López-Cortacans
PDF

 L’adherència al tractament.
Docent: Carme Lucena
PDFLes visites telefòniques.
Docent: Catarina Tomé
PDF

 

La Guia Electrònica de la Depressió, integrada a l’eCAP pot ser una eina molt útil com a suport per la presa de decisions en el maneig de la depressió i també com a sistema de registre d’informació clínica del pacient deprimit.

Compartiu al fòrum la vostra opinió sobre els avantatges i inconvenients d’aquestes eines informàtiques en la pràctica clínica.


La guia electrònica de la depressió. Mòdul de diagnòstic.
Docent: Myriam CaveroLa guia electrònica de la depressió. Mòdul de tractament.
Docent: Myriam CaveroLa guia electrònica de la depressió. Mòdul de seguiment.
Docent: Myriam CaveroLa guia electrònica de la depressió. Utilitats en la Intel·ligència Activa de l’eCAP.
Docent: Myriam Cavero
PDF

 

Una visió general d’un programa psicoeducatiu preparat perquè el pugueu impartir als vostres pacients deprimits. Es tracta de donar-los eines perquè es puguin manejar amb eficàcia amb la seva malaltia.


Psicoeducació del pacient amb depressió: la malaltia depressiva.
Docent: Enric Aragonès
PDF
Psicoeducació del pacient amb depressió: el tractament.
Docent: Narcís Cardoner
PDF

 Psicoeducació del pacient amb depressió: automaneig.
Docent: Daniel Porta
PDF

 Psicoeducació del pacient amb depressió: la família.
Docent: Germán López-Cortacans
PDF

 

El model INDI és una intervenció sanitària que pot ser beneficiosa pels pacients, pel sistema sanitari i per la societat. Es tracta, doncs, de traslladar-lo amb la vostra imprescindible col·laboració des de l’àmbit científic a la pràctica assistencial.

Expliqueu al fòrum com valoreu aquest curs que acaba i com penseu que aquest model es pot introduir en la vostra pràctica assistencial quotidiana.


Model INDI – circuits assistencials en l’EAP.
Docent: Antònia Caballero
PDF
Model INDI. Relació primària – psiquiatria.
Docent: Pilar Casaus
PDF

 Aspectes generals de la implementació.
Docent: Enric Aragonès
PDF

 Corol·lari.
Docent: Diego Palao
PDF